Parking servis i zakonska ovlašćenja

nsparkingns
Iako javno preduzeće Parking servis posluje već nekoliko godina još uvek je nejasan pravni okvir u kojem ono zasniva svoje delovanje.
Prenosim jedno od detaljnijih tumačenja pravnika uz nevericu da iako je jasno da preduzeće svojim delovanjem krši viša zakonska akta za ove godine ništa nije urađeno u regulisanju tog problema.

Nemojte me pogrešno shvatiti, parking treba platiti, ovde govorimo kaznama za neplaćanje parkinga.

Naplata parkiranja je komunalna usluga koja je regulisana Zakonom o obligacionim odnosima. Duzni ste da platite cenu parking usluge na osnovu cenovnika Parking servisa.U slucaju ne placanja parkinga „Parking servis“ ima pravo da naplati onoliko vremena koliko ste prekoracili ,tj.onoliko vreme koje je utvrdio i dokazao materijalnim dokazom kontrolor.Ako je sat parkiranja 50din a vi niste platili 3 sata onda je to 150din.Za ta 3 sata kontrolor bi trebao da vam izda racun koji treba platiti u roku od 7 dana.U slucaju da se to ne plati,Parking servis ima pravo po Zakonu o izvrsenju i obezbedjenju da naplati sudskim putem racun od vas (sa kamatom i sudskim troskovima) na osnovu izdate verodostojne isprave (neplaceni racun).

„Parking servis“ nema pravo da izdaje doplatnu kartu jer ona predstavlja kaznu, a „Parking servis“ nema pravo da kažnjava niti je zakonski ovlascen za to.Pravo na naplatu kazne imaju državni organi kojima je zakonom povereno to ovlašćenje, a ne grad ili opstina na osnovu svoje odluke.
Javno preduzeće ima ovlašćenje od grada, ali odluke gradskih vlasti ne mogu biti iznad zakonskih odluka i nemaju pravni osnov za kaznjavanje neplacanja parkiranja.Parkiranje je regulisano Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS). Kaznenim odredbama ZOBS-a nije predviđen prekršaj za neplaćanje usluge parkiranja u tačno određenom periodu niti je moguće po drugim opštim aktima klasifikovati doplatnu kartu kao prekršaj.Neplacanje parkiranja nije klasifikovano kao delo u krivicnom zakonu,niti kao prekrsaj u prekrsajnom zakonu.

Da se vozilo ukloni paukom ili postavi uređaj kojim se sprečava odvoženje vozila (lisice) nalog izdaje saobracajni policajac samo ako je vozilo nepropisno parkirano ili ugozava normalno odvijanje saobracaja po odredbama ZOBS-a clan 278 stav 12., znaci Parking servis to ne moze da radi ako nije placeno parkiranje.

Policija nije nadlezna niti sme da proverava ako ste parkirani na mestu gde je dozvoljeno parkiranje da li ste platili parkiranje.Policija ne izdaje nalog za uklanjanje vozila sa mesta obelezenog za parkiranje ako vam je isteklo vreme ili niste platili parking.
Ako je „Parking servis“ bez naloga policajca odneo vozilo ili blokirao vozilo ‘lisicama’ treba prijaviti kradju i blokadu Policiji i uzeti potvrdu o prijavi kradje i blokade (Policija duzna da izda) s kojom mozete preko suda nadoknaditi nastalu materijalnu i nematerijalnu stetu (na vozilu,izgubljeno vreme,putne troskove,propali posao,izmaklu korist,pretrpljeni strah sto je vozilo ukradeno,itd.) u parnicnom postupku protiv Parking servisa ili lica koje je protivzakonito uklonilo vozilo ili postavilo ’’lisice“.

Odluka Ustavnog suda Republike Srbije o zakonitosti Pravilnika o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila – Sl. glasnik RS br. 49/11

Ustavni sud Srbije je 12.05.2011g. proglasio da je gradska (opstinska) odluka o plaćanju doplatne karte -kazne na zoniranom parkingu protivzakonita i da se obustavi izdavanje doplatnih karti. To bi znacilo da doplatna karta nije verodostojna isprava podobna za izvršenje po Zakonu o izvrsenju i obezbedjenju i da je sud nece prihvatiti.
Ako ipak dobijete na kucnu adresu od suda Resenje o izvršenju doneto na osnovu verodostojne isprave (doplatne dnevne karte) Parking servisa imate pravo prigovora u roku od 5 dana koji ako propustite onda morate platiti trazenu sumu iz resenja.

Iz Zakona o izvrsenju i obezbedjenju:

Prigovor na rešenje o izvršenju doneto na osnovu verodostojne isprave
Član 46.
Protiv rešenja o izvršenju na osnovu verodostojne isprave, izvršni dužnik ima pravo prigovora.
Prigovor se može izjaviti isključivo iz sledećih razloga:
1) ako potraživanje iz verodostojne isprave nije nastalo;
2) ako je u verodostojnu ispravu unet neistinit sadržaj;
3) ako potraživanje iz verodostojne isprave nije dospelo;
4) ako je obaveza izvršena ili na drugi način prestala;
5) ako je potraživanje zastarelo.

Razlozi za prigovor
Član 47.
Izvršni dužnik je dužan da u prigovoru iznese sve razloge pobijanja i uz
prigovor da priloži sve dokaze na kojima se prigovor zasniva, a u slučaju da to ne
učini, gubi pravo da naknadno iznosi činjenice i predlaže dokaze.

Inace svaka ta izdata doplatna karta zastareva za godinu dana po Zakonu o obligacionom odnosima i opomene koje dobijate od parking servisa i njihovih zastupnika da ce naplatiti sve preko suda su samo pokusaj naplate da ne bi vodili sudski postupak za koji unapred znaju da ga tesko mogu dobiti.
Za naplatu doplatne karte preko suda u izvrsnom postupku mora biti postupak pokrenut u roku od godinu dana od datuma izdavanja doplatne karte,o cemu je sud duzan da vas izvesti,a kad je postupak pokrenut mozete proveriti u sudskim spisima u pisarnici suda.
Poseban problem je sto je doplatna karta pisana na vlasnika vozila koji mozda uopste nije upravljao vozilom taj dan, na sudu treba dokazati da je bas vlasnik vozio.Takodje vozacu nije urucena licno vec se stavlja pod brisace (kad dodjete po auto mozda je i nenadjete ispod brisaca),a zakon ne poznaje takvu vrstu urucenja,vec je to predvidjeno gradskom (opstinskom) odlukom koja olaksava posao kontroloru i stavlja se iznad zakona.Policija uvek utvrdi legitimisanjem ili naknadnim postupkom ko je vozac u trenutku prekrsaja ,a ne pise automatski kaznu na vlasnika vozila kao sto radi parking servis.Tu bi mogla pomoci komunalna policija koja ima ovlascenja da legitimise gradjane da se utvrdi ko je vozio, ali to je sve mnogo komplikovano jer bi morali da idu zajedno sa kontrolorima parking servisa i da cekaju vozaca da ga legitimisu.U svakom slucaju posavetujte se sa nekim advokatom ako dodjete u ovakvu situaciju.

ZAKLJUCAK: Parkiranje treba placati, a doplatnu kartu ne, kako rece Ustavni sud Srbije.

Udruženje za zaštitu prava potrošača Prosperitet iz Novog Sada objasnjava zakonitost doplatne karte

Dodatak:

U mnogim segmentima društva, neminovna je organizovana borba građana protiv bahatosti vlasti i “partokratije” koja je uzela maha i dostigla zabrinjavajuće granice. Život u Srbiji je pun takvih primera i nema segmenta u društvu koji nije opterećen i kršenjem zakonskih propisa.
U svakom slučaju, građani ne koriste dovljno svoja prava koja im pripadaju, što iz neznanja, što iz nezainteresovanosti i stava: gde ću ja protiv DRŽAVE, ne shvatajući da tu Državu čini USKA interesna grupa ljudi, koji vode ovu državu u, po našoj oceni, lošem smeru. Stoga, saglasno osnovnim ciljevima, Udruženje za zaštitu prava potrošača “Prosperitet”–Novi Sad želi potrošačima–korisnicima komunalnih usluga da ukaže na jednu od protivzakonitih odluka koje su donele Skupštine opština, odnosno gradova u Srbiji.
Korisnici parkinga u zoniranim delovima gradova, osim satnu ili dnevnu kartu, plaćaju i doplatnu kartu, kao i ukoliko dođe do utuženja od strane “Parking servisa” i sudske troškove. To sve iz razloga što obični građani nisu u dovoljnoj meri edukovani o potrošačkim pravima, kao i usled nepoznavanja određenih zakonskih propisa.
Da bi se stalo na put diskriminaciji građana od nekih lokalnih samouprava, ovim želimo pomoći potrošačima u odbrani na tužbe “Paking servisa” koja se sastoji u sledećem:
Činom parkiranja, vozač je stupio u obligacioni odnos sa Parking servisom koji se reguliše ugovorom o pristupu ili tzv. adhezionim ugovorom gde se ne pravi pismeni ugovor jer se to smatra pravnom stvari i gde cena sata parkiranja, po odluci Skupštine grada, iznosi neku sumu para koja se menja, s vremena na vreme.
Obzirom da su u pitanju novčana davanja, Celokupan odnos je regulisan Zakonom o obligacijama.
Zakonom o obligacijama, Parking servis ima pravo samo na propisani iznos naknade parkiranja za sat vremena, sa zakonskom zateznom kamatom za sledeći sat parkiranja koji nije plaćen a do dospelosti isplate.
Ne može se odlukom Skupštine grada-opštine ili Parking servisa, o visini doplatne karte, (koji je desetostruko veći od cene parkiranja) derogirati Zakon o obligacionim odnosima, tim pre što doplatna karta nema karakter prekršaja, i ne sliva se u budžet RS, već odlazi na račun privredne organizacije, u ovom slućaju Parking servisu.
Kaznenim odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja, nije predviđen prekršaj za neplaćanje usluge parkiranja u tačno odredjenom periodu, niti je moguće, po drugim opštim zakonskim aktima klasifikovati doplatnu kartu kao prekršaj.
Doplatna karta pretstavlja kaznu, a Parking servis nema pravo da kažnjava. Pravo naplate kazne imaju državni organi, kojima je zakonom povereno to ovlašćenje, ukoliko je u pitanju prekršaj. To ovlašćenje sigurno nema Parking servis. Takođe je povređen i čl. 270 stav 3. Zakona o obligacionim odnosima koji glasi:
“Ugovorna kazna ne može biti ugovorena za novčane obaveze”, (to može biti samo kamata) kao pravičan iznos za neplaćenu sumu sata parkiranja. Dakle, ne može odluka lokalne samouprave proizvoditi veće pravno dejstvo od Zakona (u ovom slučaju ZOO).
Tako je jedan naš član iz Beograda, na tužbeni zahtev Parking servisa svoju odbranu temeljio na navedenim činjenicama, koju je Sud prihvatio i “prećutno” odustao od prinudne naplate koju je tražio Parking servis.
Takođe je Ustavni sud RS na 20. redovnoj sednici, održanoj 12. maja 2011 godine, proglasio kaznenu politiku Parking servisa suprotnu Ustavu i Zakonu, na osnovu čega je prošle godine Skupština grada Beograda ukinula doplatnu kartu za parkiranje.
Kako se u mnogim gradovima, a pre svega u Novom Sadu i dalje krše zakonski propisi, ovim javno pozivamo sve gradonačelnike i predsednike Skupština gradova i opština da izmene sporne odluke i usaglase ih sa Ustavom i Zakonom. Dok to ne učine, pozivamo sva JKP “Parking servis da prekinu utuženja, a građane da ne plaćaju doplatne karte za parkiranje, a ukoliko su u toku sporenja sa davaocima usluga parkiranja, da se brane primenom navedenih odredbi Zakona.
S’poštovanjem i uvažavanjem.

Novi Sad, 01.03.2012.g. Za Udruženje za zaštitu prava potrošača
„P r o s p e r i t e t“- Novi Sad predsednik, Radomir Ćirilović, s.r.

preuzeto sa: www.mycity.rs/Pravo/Ne-placanje-parkiranja-na-javnom-parkingu-i-doplatne-dnevne-karte-Park.html

No Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *