Archive for: maj 2012

Pokajanje ekonomskog ubice

Džon Perkins godinama je bio vodeći svetski ekonomista, a zatim ekonomski ubica koji je na kreiranju globalne imperije radio direktno sa liderima Svetske banke, MMF-a i ostalih svetskih finansijskih institucija.

„U nekim situacijama u kojima mi nismo imali uspeha, agenti–šakali, bili su poslati da sruše tu vladu ili eliminišu one lidere koje ekonomske ubice nisu uspjele da podmite. To se meni dogodilo u Panami i Omar Torijos je bio ubijen kao rezultat toga. Ako bi i šakali podbacili, onda ide američka vojska – kao što je slučaj s Irakom.“

Pročitajte ceo tekst →

Kako je nastao novac

Mnogi bankarski i ekonomski eksperti, a posebno političari barataju danas pojmovima kao što su: kupovna moć; potrošačka korpa; inflacija; hiper inflacija; devalvacija; kamatna stopa; zatezna kamata; prezaduženost, dužničko ropstvo; anuiteti; reprogram duga; MMF; Pariski i Londonski Klub, Svetska banka, IDA programi, donacije; investicije; klizni kurs; devizne rezerve itd.

Da li znate šta sve to znači? Ne, ne trudute se da razmišljate. Svi pojmovi služe upravo zato da bi ste manje znali i manje shvatali kako ste surovo i perfidno prevareni.

Ne shvatate? Naravno. To vam niko nije rekao, nije bilo o tome diskusije u parlamentu, na televiziji, u novinama…

Logično, jer onda pljačka ne bi bila uspešna.

Pročitajte ceo tekst →

Ignorisanje nepravde

Svaki put kada smo svedoci čina za koji osećamo da je nepravedan i ne uradimo ništa povodom toga, i sami postajemo saučesnici u nepravdi. Pročitajte ceo tekst →

Najčešće korišćene lozinke (FUP)

Iliti:  frequently used passwords.
Nemoguće je dovoljno naglasiti važnost odabira lozinke na internetu.

Analiza virusa/trojanca Conficker (poznatog i kao Confick ili Downadup) je pokazala da su njegovi autori napravili tabelu najčešće korišćenih lozinki koju je koristio da bi se proširio na ostale računare u mreži, a uspeh koji je postigao svedoči da su tabelu sastavili prema ozbiljnoj analizi.

Pročitajte ceo tekst →

Zašto je dobro biti muškarac

Lista razloga zašto je baš dobro biti muškarac…

Pročitajte ceo tekst →

Pravopis Srpskog jezika

Podsetnik pravopisa Srpskog jezika, za one koji nisu uvek sigurni kako se šta pravilno pišu:

  • Velika i mala slova
  • Sastavljeno i rastavljeno pisanje reči
  • Interpunkcija
  • Pravopisni znaci
  • Skraćenice
  • Pisanje tuđih reči

Pročitajte ceo tekst →