Ko sme da nas legitimiše ?

Prenosim vam podatke i analizu koju je uradila redakcija lista ‘Potrošač’, a koja je objavljena 14.07.2011. u listu Politika, i komentar te analize koju je objavila Građani imaju moć 99% Srbija.

Tekst je prenet u skraćenom obliku, a na kraju stranice imate linkove do zakona koji se pominju i koje možete direktno da proverite.

ZAKLJUČAK JE SLEDEĆI (za one koji ne žele da čitaju sve ali bilo bi poželjno da to uradite):

Službena lica:
1) Republički policajac (policija kako mi građani kažemo)
2) Komunalni policajac

Ovlašćena lica:
To su ljudi koji pružaju neku uslugu drugima a za to traže vaše podatke.
Njihova ovlašćenja su onolika koliko im sami to dozvolite.

Jedino republički policajac ima veliku moć propisanu zakonom da vam traži lična dokumenta. Komunalni policajac ima ograničenu moć i to jasno piše u Zakonu o komunalnoj policiji.

 

ANALIZA redakcije ‘Potrošač’

Kome moramo da pokažemo lična dokumenta

Ovo pravo imaju, pod zakonom određenim okolnostima, samo pripadnici:

1) Policije, pri Ministarstvu unutrašnjih poslova RS (radi lakšeg razumevanja, u daljem tekstu će biti nazvani: „republička policija”), i to u slučajevima određenim Zakonom o policiji („Sl. glasnik” RS br. 101/2005), Zakonom o prekršajima („Sl. glasnik” RS br. 101/2005, 116/2008, 11/2009), Zakonikom o krivičnom postupku („Službeni list” SRJ br. 70/2001,68/2002, „Sl. glasnik” RS 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007, 72/2009, 76/2010);

2) Komunalne policije pri organima uprave (u daljem tekstu: „gradska policija”) u skladu sa Zakonom o komunalnoj policiji („Sl. glasnik” RS br 51/2009).

To potvrđuju propisi jer svako lice, koje, prema Zakonu o ličnoj karti („Sl. glasnik” RS 62/2006, 36/2011) ima pravo ili obavezu da poseduje ličnu kartu, ima obavezu da je, prema članu 21. istog zakona „nosi i da je pokaže na zahtev službenog lica ovlašćenog za legitimisanje”.

Kada je reč o razlozima zbog kojih vam službeno lice ovlašćeno za legitimisanje može zatražiti ličnu kartu na uvid, republička policija ubedljivo vodi nad gradskom policijom.

Osim ovlašćenih, propisi određuju i lica koja nisu u obavezi da prodaju robu ili pruže uslugu, iz delokruga delatnosti kojima se bave, ukoliko im ne dozvolite da vas legitimišu.  To su recimo kontrolori u gradskom prevozu.

 

Ko sme da uzima naše biometrijske podatke (otisak prsta, potpis…)

Možete li da pogodite ko jedini ima ovlašćenje da vam traži otisak prsta po sili zakona? Odgovor je tačan. Samo republička policija ima to pravo po Zakonu o policiji („Sl. glasnik” RS br. 101/2005) i po Zakoniku o krivičnom postupku („Službeni list” SRJ br. 70/2001,68/2002, „Sl. glasnik” RS 58/2004, 85/2005, 115/2005, 49/2007, 72/2009, 76/2010), i to samo u nekim, opravdanim slučajevima. U običnom životu, kada nema krivičnih dela, policija uzima biometrijske podatke radi izrade i izdavanja ličnih karata i putnih isprava. Kako putne isprave niste u obavezi da posedujete, ostaje samo jedan slučaj – izrada lične karte.

Ostala zakonom neovlašćena lica mogu da vam zabrane ili ograniče ulaz u sopstvene poslovne prostorije ukoliko ne ostavite otisak prsta na za to predviđenim aparatima. Ukoliko prostorije nisu javne, vlasnik ili korisnik, odnosno držalac, ionako ima pravo da vam zabrani ili ograniči pristup, pa tako tu ne možete ništa ukoliko ne želite da date otisak prsta.

 

Ko bez naše dozvole može da uđe u stan

Najpre ćemo razmotriti ovlašćenja i uslove za ulazak u poslovni prostor. Član 63. Zakona o policiji, doslovce, kaže ovako:

„Ovlašćeno službeno lice ovlašćeno je da uđe u poslovni prostor i izvrši njegov pregled i pregled dokumentacije radi:

1) pronalaska učinilaca krivičnih dela ili prekršaja;

2) postupanja po dojavi o prisutnosti eksplozivne naprave ili druge opasnosti.”

 

Isti član Zakona, u stavu 2. kaže i ovo:

„Ovlašćena službena lica mogu vršiti i preventivni protivteroristički pregled prostorija, objekata, sredstava, naprava i drugih predmeta radi zaštite bezbednosti ljudi i imovine u saobraćaju, na javnim skupovima i na drugim mestima.”

Formalno-pravno, ovo može da znači da policija ima pravo da uđe i u stambene prostore radi vršenja preventivnog protivterorističkog pregleda.

Kako namera zakona nije bila da policija ometa posede bez opravdanog razloga, ulazak u stambeni prostor bez saglasnosti vlasnika, korisnika ili držaoca definisan je Zakonikom o krivičnom postupku članovima 77. do 81.

Ukratko rečeno, republička policija može da uđe u vaš stan ili kuću bez vaše saglasnosti samo ukoliko ima sudski nalog (stručno rečeno, pismeno obrazložena naredba suda) koji će vam dati na uvid, uz službene legitimacije obrazloženje razloga i vaših prava.

U posebnim slučajevima, nalog za pretres se može dostaviti i naknadno. Posle pretresa se obavezno sačinjava zapisnik koji potpisuje službeno lice i lica u prostoru koji je predmet pretresa. Niste u obavezi da potpišete zapisnik ukoliko se ne slažete sa navodima iznetim u njemu. Imate pravo da u zapisniku navedete i svoje primedbe.

Zakonik je predvideo i slučajeve kada je bolje da se sklonite od vrata svog stana, jer moraju da dejstvuju jedinice sa momcima u specijalnim uniformama opremljene ozbiljnim naoružanjem. Ali, nećemo o tome jer se te scene retko dešavaju u životima običnih građana.

 

Redakcija „Potrošača”

 

————————————————————————————————————————————————–

Zakoni koji se pominju u tekstu a koje možete dodatno pročitati:

ZAKON O LIČNOJ KARTI:
http://www.mup.rs/cms/resursi.nsf/Zakon%20o%20licnoj%20karti-1.pdf

ZAKON O KOMUNALNOJ POLICIJI (obratite pažnju na članove 16 i 19 i 21.):
http://www.mojepravo.net/propisi/srbija/zakon_o_komunalnoj_policiji.html

ZAKON O POLICIJI:
http://www.ccmr-bg.org/upload/document/zakon_o_policiji_republike_srb.pdf

ZAKON O PREKRŠAJIMA (ova verzija ne sadrži  izmene objavljene u Sl glasnik 11/2009. Tu verziju zakona nismo uspeli da nađemo):
http://www.pravni-fakultet.info/assets/zakoni/zop.pdf

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU (najnovija verzija):
http://paragraf.rs/propisi/zakonik_o_krivicnom_postupku.html

Foto: Stock

No Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *