Category: Život

Uputstvo za rad sa muškarcima

Dobar dan, devojke!

O muškarcima morate da znate jedno, a to su ovih 22 stvari:

Pročitajte ceo tekst →

Ko sme da nas legitimiše ?

Prenosim vam podatke i analizu koju je uradila redakcija lista ‘Potrošač’, a koja je objavljena 14.07.2011. u listu Politika, i komentar te analize koju je objavila Građani imaju moć 99% Srbija.

Tekst je prenet u skraćenom obliku, a na kraju stranice imate linkove do zakona koji se pominju i koje možete direktno da proverite.

Pročitajte ceo tekst →

Sve muške tajne

Muškarci imaju neke svoje tajne kojima olakšavaju sebi život.

Neke njihove sitne laži mogu biti slatke i bezazlene ali ima i onih koje će vas šokirati.

Ako ste od onih koje bi radije i dalje živele u blaženom neznanju, preskočite ovaj članak.
Pročitajte ceo tekst →

Ovako se sklapa posao

E, ovako se sklapa posao …..

Pročitajte ceo tekst →

Špijunski rečnik po Miroslavu Lazanskom

Špijunska terminologija iz, uglavnom ozbiljne,
knjige Miroslava Lazanskog „Uvek postoji sutra“.

Pa ipak…

Pročitajte ceo tekst →

Pokajanje ekonomskog ubice

Džon Perkins godinama je bio vodeći svetski ekonomista, a zatim ekonomski ubica koji je na kreiranju globalne imperije radio direktno sa liderima Svetske banke, MMF-a i ostalih svetskih finansijskih institucija.

„U nekim situacijama u kojima mi nismo imali uspeha, agenti–šakali, bili su poslati da sruše tu vladu ili eliminišu one lidere koje ekonomske ubice nisu uspjele da podmite. To se meni dogodilo u Panami i Omar Torijos je bio ubijen kao rezultat toga. Ako bi i šakali podbacili, onda ide američka vojska – kao što je slučaj s Irakom.“

Pročitajte ceo tekst →

Kako je nastao novac

Mnogi bankarski i ekonomski eksperti, a posebno političari barataju danas pojmovima kao što su: kupovna moć; potrošačka korpa; inflacija; hiper inflacija; devalvacija; kamatna stopa; zatezna kamata; prezaduženost, dužničko ropstvo; anuiteti; reprogram duga; MMF; Pariski i Londonski Klub, Svetska banka, IDA programi, donacije; investicije; klizni kurs; devizne rezerve itd.

Da li znate šta sve to znači? Ne, ne trudute se da razmišljate. Svi pojmovi služe upravo zato da bi ste manje znali i manje shvatali kako ste surovo i perfidno prevareni.

Ne shvatate? Naravno. To vam niko nije rekao, nije bilo o tome diskusije u parlamentu, na televiziji, u novinama…

Logično, jer onda pljačka ne bi bila uspešna.

Pročitajte ceo tekst →

Ignorisanje nepravde

Svaki put kada smo svedoci čina za koji osećamo da je nepravedan i ne uradimo ništa povodom toga, i sami postajemo saučesnici u nepravdi. Pročitajte ceo tekst →

Zašto je dobro biti muškarac

Lista razloga zašto je baš dobro biti muškarac…

Pročitajte ceo tekst →

Pravopis Srpskog jezika

Podsetnik pravopisa Srpskog jezika, za one koji nisu uvek sigurni kako se šta pravilno pišu:

  • Velika i mala slova
  • Sastavljeno i rastavljeno pisanje reči
  • Interpunkcija
  • Pravopisni znaci
  • Skraćenice
  • Pisanje tuđih reči

Pročitajte ceo tekst →